De voorrangsregels in wedstrijdzeilen

 

Onze wedstrijdzeilen worden niet als hardnekkige gevechten opgevat maar als vriendelijke
sportieve vergaderingen ... Maar het is liever de voornaamste voorrangsregels te kennen
om onaangename aanvaringen te vermijden.

Ze zijn vier in getal :

1ste regel : regel van de tegengestelde boegen

De zeilboten met de zeilen over bakboord krijgen voorrang.
De zeilboten met de zeilen over stuurboord moeten uitwijken ofwel door overstag te gaan ofwel door
af te vallen en achter hen te varen.
Deze regel geldt voor alle koersen (aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind ...)

A (over stuurboord) gaat overstag
om B (over bakboord) door te laten

A (over stuurboord) valt af
en vaart achter B (over bakboord)

A (over stuurboord) gaat overstag
om B (over bakboord) door te laten

A (over stuurboord) moet B (over bakboord) uitwijken ofwel door op te loeven,
ofwel door te gijpen

2de regel : regel van dezelfde boegen

Als twee zeilboten varen over dezelfde boeg, de zeilboot die de ander aan lij vaart krijgt voorrang.Loef
wijkt voor lij.
Deze regel geldt voor alle koersen (aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind ...)

A (loef) et B (lij) varen beide over bakboord
A moet B uitwijken en hem door te laten

A (loef) et B (lij) varen beide over bakboord
A moet van koers veranderen om B door te laten

B (lij) kan beslissen op te loeven. A (loef) moet dan van koers veranderen
om hem niet te hinderen

Een bijzonder geval : de oplopende zeilboot

Als een achterliggende zeilboot een ander oploopt, krijgt hij geen voorrang; hij moet uitwijken en de
ander ofwel aan loef, ofwel aan lij varen. Als hij aan loef voorbijvaart, krijgt hij geen voorrang en
moet zijn koers naar de ander richten die de recht heeft op te loeven. Als hij aan lij voorbijvaart,
krijgt hij voorrang maar op twee voorwaarden :

- ter zijde van de ander binnen een afstand van minder dan twee romplengten zijn

- overlappen dwz zijn neus moet de spiegel van de voorste zeilboot voorbijkomen

Hij heeft nochtans geen recht op te loeven en moet aan lij zijn direkte koers naar het volgend merkteken
bewaren

A oploopt B en moet uitwijken om hem vrije gang te laten. Als hij aan lij vaart en een overlap heeft, krijgt hij nu de voorrangsrecht maar hij heeft geen recht op te loeven. Hij moet aan lij blijven en zijn koers direkt naar het volgende merkteken houden

3de regel : regel van voorbijvaren van merktekens

Om plaats rondom merktekens te geven, wordt een cirkel van twee romplengten straal bepaald.
Wanneer twee zeilboten een overlap hebben voordat de voorste boot de twee-lengten zone invaart,
krijgt de binnenliggende boot voorrang. De buitenliggende boot moet ruimte geven om de ander
zijn manoeuvre te kunnen doen.
Als ze geen overlap hebben alvorens de twee-lengten zone te bereiken, de eerste die de zone invaart
krijgt voorrang zelfs als de achterliggende boot een overlap aan de merktekenzijde krijgt.

Als B een overlap voor de twee-lengten zone heeft, krijgt hij voorrang

Als A geen overlap heeft, krijgt B voorang zelfs als A een overlap later heeft

De regel verandert van toepassing naar gelang dat het merkteken aan loef of aan lij ligt:

- merkteken aan lij : de regel is van toepassing zelfs als de zeilboot die voorrang heeft ruimte
aan een zeilboot vraagt die over de tegengestelde boeg vaart.De enige beperking is dat de
zeilboot die voorrang heeft, als hij gijpen wil om de merk voorbij te varen, mag niet verder
doorvaren dan strikt noodzakelijk is.

B (over stuurboord) krijgt een overlap op A. A hoewel over bakboord moet uitwijken om ruimte aan B te geven

- merkteken aan loef : als de zeilboten over tegengestelde boegen varen, is de 1ste regel van
toepassing. Voordat ruimte te kunnen vragen, moeten de zeilboten over de zelfde boegen
gekomen zijn

A (over stuurboord) moet vrij van B blijven

4de regel : regel van boegverandering

Een zeilboot die van boeg verandert moet vrij van de koers van de andere zeilboten blijven.
Hij heeft geen recht om een andere zeilboot te dwingen zijn koers te veranderen om hem te vermijden.
Als de koersverandering hem een voorrang geeft die hij niet voordat gekregen had, moet hij aan de andere zeilboot de tijd geven om uit te wijken.
En de andere zeilboot heeft niet voor hem uit te wijken zolang zijn manoeuvre niet volledig uitgevoerd
wordt.

A mag niet plotseling overstag gaan.Hij moet wachten tot B overstag gaat

A mag niet rechtdoor overstag gaan. Hij moet vroeger overstag gaan om te vermijden B aan te varen

Deze regels mogen strikt blijken maar ze zijn nodig opdat onze wedstrijdzeilen in goede luim ...
en in alle veiligheid plaats hebben ! Maar vergeet niet dat de voornaamste voorrangsregel is ...
een goed moment samen door te brengen !